Brabamij bouwt mee aan de digitale meter van morgen!

Sinds juli 2019 plaatsen we enkel nog digitale meters voor elektriciteit en gas. Wie bouwt of verbouwt en een nieuwe elektriciteits- of gasmeter aanvraagt, krijgt vanaf dan automatisch een digitale meter. Bij eigenaars van zonnepanelen en gezinnen met een budgetmeter vervangen we de meters in de komende jaren gratis. Op langere termijn krijgen alle gezinnen en kleinere bedrijven zo’n digitale meters. Meer informatie over digitale meters vind je ook op www.digitalemeter.be, een website van de Vlaamse overheid.